Rezerwacja

Rezerwacja

(+48) 91 384 08 87
(+48) 664 639 682

Regulamin

W DNIU PRZYJAZDU ZAPRASZAMY DO RECEPCJI POBIEROWO ul. ŁÓDZKA 12

Odbiór kluczy do domku możliwy jest od godziny 16.00 do godziny 20.00 w dniu przyjazdu, a zwrot od godziny 8.00 do godziny 10.00 w dniu wyjazdu. Inne godziny
realizowane są w miarę możliwości, po wcześniejszym uzgodnieniu.

 1. Przekazanie kluczy do domku następuję po wcześniejszym uiszczeniu opłaty za cały pobyt i przedłożeniu dokumentów tożsamości.
 2. Rezerwacji można dokonywać osobiście w recepcji, mailowo, bądź telefonicznie. W przypadku rezerwacji pobieramy kaucję gwarancyjną w wysokości 30 % wartości pobytu, którą należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy w terminie do 3 dni od momentu dokonania rezerwacji. W przypadku rezygnacji z pobytu nie dokonuje się zwrotu kaucji, która traktowana jest jako odszkodowanie niedotrzymania zobowiązania przyjazdu. Również nie podlega zwrotowi należność opłacona za wynajem, za niewykorzystany pełen okres pobytu.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 16.00 i kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu. Ewentualne wcześniejsze przyjazdy czy późniejsze wyjazdy proszę ustalać osobiście.
 4. Resztę należności prosimy o uregulowanie w dniu przyjazdu przy zameldowaniu na ul.Łódzkiej 12 w Pobierowie.
 5. Opóźnienia albo wcześniejszy wyjazd nie uprawniają do uzyskania równowartości utraconych świadczeń.
 6. Dla każdego domku przewidziane jest jedno miejsce postojowe na terenie. Parking jest ogrodzony, bezpłatny i niestrzeżony. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy i znajdujące się w nich kosztowności.
 7. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 7.00.
 8. W celu zapewnienia Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu, wszelkie odwiedziny prosimy uzgadniać z recepcją ośrodka. Osoby postronne mogą przebywać na terenie Ośrodka do godziny 22.00. Po godzinie 22:00 prosimy o opuszczenie terenu ośrodka.
 9. We wszystkich domkach zabrania się palenia papierosów.
 10. We wszystkich domkach zabrania się patroszenia i smażenia ryb.
 11. Na tarasach zabrania się rozpalania grilla.
 12. Obsługa zapewnia w razie chłodniejszych dni własne dostępne grzejniki.
 13. Za rzeczy pozostawione w domkach właściciel nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczenia domku. Przed wyjściem należy wyłączyć wszystkie zbędne urządzenia elektryczne: np.żelazko, lokówka, suszarka do włosów, ładowarki do komórki, itp.
 14. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w związku z pozostawieniem dzieci bez opieki na terenie ośrodka w domkach i na placu zabaw . Zabrania się przebywania dzieci bez opieki.
 15. Właściciel nie odpowiada za niedogodności wynikające z dostaw prądu czy wody.
 16. Prosimy o użytkowanie wyposażenia domków zgodnie z przeznaczeniem. Wszelkie powstałe uszkodzenia prosimy niezwłocznie zgłaszać w recepcji (Łódzka 12)
 17. Nasi goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych
  domku i obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 18. Przekazanie jak i odbiór domku odbywa się zawsze w towarzystwie pracownika .
 19. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka traci wpłacone wartości, pokrywa ewentualne straty wyrządzone na terenie Ośrodka i opuszcza obiekt.
 20. Rezerwacja lub zakup pobytu jest jednoznaczna z zaakceptowaniem regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w celu realizacji zamówienia, (skanowanie dokumentu pozwalającego na identyfikację klienta).